Banner

K+M TRANS, spol. s r.o. Dobrom??ice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? K+M TRANS, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

K+M TRANS, spol. s r.o.

Adresa: Krßtkß 360

  440 01 Dobrom??ice

  ?eskß republika

Telefon


Dal┼í├ş informace

Provozujeme kamiˇnovou dopravu a poskytujeme souvisejÝcÝ slu×by.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka