Banner

Karel Mudroch Most | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Mudroch

Adresa: Jaroslava Seiferta 2156/8

  434 01 Most

  ?eskß republika

Telefon +420 476 000 323

Email k.mudroch@quick.cz

Web http://www.autobusy-dale.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝdka slu×eb v oblasti autobusovÚ a nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka