Banner

Karel Mudroch Most | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Mudroch

Adresa: Jaroslava Seiferta 2156/8

  434 01 Most

  ?eskß republika

Telefon +420 476 000 323

Email k.mudroch@quick.cz

Web http://www.autobusy-dale.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝdka slu×eb v oblasti autobusovÚ a nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka