Banner

Kima Transport, s.r.o. D??ín XII-Vilsnice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Kima Transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Kima Transport, s.r.o.

Adresa: Chmelnická 98

  405 02 D??ín XII-Vilsnice

  ?eská republika

Telefon +420 412 432 161

Fax +420 412 432 161


Další informace

Provoz nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka