Banner

KSEZ, s.r.o. Most | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

KSEZ, s.r.o.

Adresa: t?. Budovatel? 2830/3

  434 01 Most

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 476 206 332

Email ksez@ksez.cz


Další informace

Poskytování p?epravních služeb. Výstavba pozemních staveb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka