Banner

KSEZ, s.r.o. Most | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

KSEZ, s.r.o.

Adresa: t?. Budovatel? 2830/3

  434 01 Most

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 476 206 332

Email ksez@ksez.cz


Další informace

Poskytování p?epravních služeb. Výstavba pozemních staveb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka