Banner

Lannutti Czech, s.r.o. Teplice-?etenice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Lannutti Czech, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Lannutti Czech, s.r.o.

Adresa: Za drahou 178

  415 03 Teplice-?etenice

  ?eská republika

Telefon +420 417 813 829

Fax +420 417 813 813

Email astrans@astrans.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 19:00

Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní i mezinárodní dopravy a zasilatelství.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava