Banner

Libor Resa Klášterec nad Oh?í-Mi?etice u Klášterce nad Oh?í | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Libor Resa

Adresa: 17. listopadu 523

  431 51 Klášterec nad Oh?í-Mi?etice u Klášterce nad Oh?í

  ?eská republika

Telefon +420 474 376 946


Další informace

Zajiš?ování vnitrostátní i mezinárodní p?epravy náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava