Banner

Metalsped, s.r.o. Ústí nad Labem-Krásné B?ezno | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Metalsped, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Metalsped, s.r.o.

Adresa: Dráž?anská 518/50

  400 07 Ústí nad Labem-Krásné B?ezno

  ?eská republika

Telefon +420 475 201 430

Email info@metalsped.eu

Web http://www.metalsped.eu


Další informace

Zajiš?ujeme p?epravu železných i neželezných kov? v rámci celé EU.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka