Banner

Metalsped, s.r.o. Ústí nad Labem-Krásné B?ezno | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Metalsped, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Metalsped, s.r.o.

Adresa: Dráž?anská 518/50

  400 07 Ústí nad Labem-Krásné B?ezno

  ?eská republika

Telefon +420 475 201 430

Email info@metalsped.eu

Web http://www.metalsped.eu


Další informace

Zajiš?ujeme p?epravu železných i neželezných kov? v rámci celé EU.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava