Banner

Metalsped, s.r.o. Ústí nad Labem-Krásné B?ezno | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Metalsped, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Metalsped, s.r.o.

Adresa: Dráž?anská 518/50

  400 07 Ústí nad Labem-Krásné B?ezno

  ?eská republika

Telefon +420 475 201 430

Email info@metalsped.eu

Web http://www.metalsped.eu


Další informace

Zajiš?ujeme p?epravu železných i neželezných kov? v rámci celé EU.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka