Banner

Milan Jaukl D??ín XXXI-K?ešice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan Jaukl

Adresa: Vít?zství 209

  405 02 D??ín XXXI-K?ešice

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 412 519 165

Email jaukl@seznam.cz

Web http://www.sweb.cz/jaukl


Další informace

Nabízím p?epravu stavebních materiál? vozy Tatra 815 a Tatra 148 s možností p?ipojení vleku.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava