Banner

Milan Jaukl D??ín XXXI-K?ešice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan Jaukl

Adresa: Vít?zství 209

  405 02 D??ín XXXI-K?ešice

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 412 519 165

Email jaukl@seznam.cz

Web http://www.sweb.cz/jaukl


Další informace

Nabízím p?epravu stavebních materiál? vozy Tatra 815 a Tatra 148 s možností p?ipojení vleku.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka