Banner

Milan Poch Chomutov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan Poch

Adresa: Spo?ick 4344

  430 01 Chomutov

  ?esk republika

Telefon +420 474 629 720

Fax +420 474 629 720

Email jikosoft@email.cz


Další informace

Provoz autodopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Generali

Povinn ru?en Generali
Generali poji?ovna stanovuje sazby pojistnho podle kubatury poji?ovanho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichz z novinkou - od rizikovch klient? (region Praha, mlad 30 let, podnikatel) bude p?i zp?soben nehod? vybrat doplatek k pojistnmu.

Vybran vizitka

Autodoprava