Banner

Milan Rejhon Krupka | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan Rejhon

Adresa: Na vyhlÝdce 504

  417 42 Krupka

  ?eskß republika

Telefon +420 417 863 819

Email Milan.Rejhon@seznam.cz


Dal┼í├ş informace

NßkladnÝ vnitrostßtnÝ a mezinßrodnÝ doprava provozovanß vozidly bez omezenÝ hmotnosti.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka