Banner

Milan Svoboda D??ín III-Staré M?sto | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan Svoboda

Adresa: Oblouková 374/60

  405 02 D??ín III-Staré M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 412 517 582


Další informace

Poskytování služeb nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka