Banner

Milan Svoboda D??ín III-Staré M?sto | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan Svoboda

Adresa: Oblouková 374/60

  405 02 D??ín III-Staré M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 412 517 582


Další informace

Poskytování služeb nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka