Banner

Milan Svoboda D??ín III-Staré M?sto | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan Svoboda

Adresa: Oblouková 374/60

  405 02 D??ín III-Staré M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 412 517 582


Další informace

Poskytování služeb nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka