Banner

Miroslav Musil | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Musil

Adresa: Vražkov 43

  413 01

  ?eská republika

Telefon +420 416 810 741

Email mirahlad@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Nabízím vnitrostátní i mezinárodní p?epravu nákladu do maximální hmotnosti 3,5 tuny.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka