Banner

Miroslav Musil | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Musil

Adresa: Vražkov 43

  413 01

  ?eská republika

Telefon +420 416 810 741

Email mirahlad@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Nabízím vnitrostátní i mezinárodní p?epravu nákladu do maximální hmotnosti 3,5 tuny.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka