Banner

MISTRAL - SPED, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? MISTRAL - SPED, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

MISTRAL - SPED, s.r.o.

Adresa: Ch?ibská-Dolní Ch?ibská 35

  407 44

  ?eská republika

Telefon +420 412 384 696

Fax +420 412 384 696

Email info@mistral-sped.cz


Další informace

Provádíme automobilovou nákladní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka