Banner

Nares, spol. s r.o. Litvínov-Horní Litvínov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Nares, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Nares, spol. s r.o.

Adresa: Žižkova 595

  436 01 Litvínov-Horní Litvínov

  ?eská republika

Telefon +420 476 162 336

Fax +420 476 162 400

Email nares@teranet.cz


Další informace

Provozování nákladní dopravy, pronájem kontejner? a odvoz odpad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava