Banner

Otakar Henych Autodoprava Kostomlaty pod Mileovkou | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Otakar Henych Autodoprava
Autodoprava - kontakty

Otakar Henych Autodoprava

Adresa: Husova 244

  417 54 Kostomlaty pod Mileovkou

  ?esk republika

Telefon +420 417 871 154

Email autodoprava.henych@seznam.cz

Web http://www.autodopravahenych.wbs.cz


Otvírací doba

Pond?l - Ptek  8:00 – 12:00,  13:00 – 16:00

Další informace

Provoz nkladn silni?n autodopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Generali

Povinn ru?en Generali
Generali poji?ovna stanovuje sazby pojistnho podle kubatury poji?ovanho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichz z novinkou - od rizikovch klient? (region Praha, mlad 30 let, podnikatel) bude p?i zp?soben nehod? vybrat doplatek k pojistnmu.

Vybran vizitka

Autodoprava