Banner

ALL - TRANS, s.r.o. Ústí nad Labem-m?sto-P?edlice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? ALL - TRANS, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

ALL - TRANS, s.r.o.

Adresa: K Vav?ine?ku 439/9

  400 01 Ústí nad Labem-m?sto-P?edlice

  ?eská republika

Telefon +420 475 201 931

Fax +420 475 201 957

Email obchod@all-trans.cz

Web http://www.all-trans.cz


Další informace

Nabídka tuzemské i mezinárodní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka