Banner

ALL - TRANS, s.r.o. ┌stÝ nad Labem-m?sto-P?edlice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? ALL - TRANS, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

ALL - TRANS, s.r.o.

Adresa: K Vav?ine?ku 439/9

  400 01 ┌stÝ nad Labem-m?sto-P?edlice

  ?eskß republika

Telefon +420 475 201 931

Fax +420 475 201 957

Email obchod@all-trans.cz

Web http://www.all-trans.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝdka tuzemskÚ i mezinßrodnÝ nßkladnÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka