Banner

?ETRANS, a.s. Ústí nad Labem-centrum | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

?ETRANS, a.s.

?ETRANS, a.s.

Adresa: Revolu?ní 3289/13

  400 01 Ústí nad Labem-centrum

  ?eská republika

Telefon +420 477 107 111

Fax +420 477 107 999

Email firma@cetrans.cz

Web http://www.cetrans.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 15:30

Další informace

Spedice, vnitrostátní a mezinárodní zasilatelská služba, p?ístup k aktuálním informacím o poloze a stavu zakázky.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava