Banner

?ETRANS, a.s. Ústí nad Labem-centrum | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

?ETRANS, a.s.

?ETRANS, a.s.

Adresa: Revolu?ní 3289/13

  400 01 Ústí nad Labem-centrum

  ?eská republika

Telefon +420 477 107 111

Fax +420 477 107 999

Email firma@cetrans.cz

Web http://www.cetrans.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 15:30

Další informace

Spedice, vnitrostátní a mezinárodní zasilatelská služba, p?ístup k aktuálním informacím o poloze a stavu zakázky.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka