Banner

DC Sped, spol. s r.o. Ústí nad Labem-P?edlice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? DC Sped, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

DC Sped, spol. s r.o.

Adresa: Hrbovická 437/64

  400 01 Ústí nad Labem-P?edlice

  ?eská republika

Telefon +420 478 571 304

Fax +420 412 511 070

Email zasil@dc-sped.cz

Web http://www.dc-sped.cz


Další informace

Zajišt?ní mezinárodní i vnitrostátní nákladní silni?ní p?epravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka