Banner

Epatrans, spol. s r.o. Ústí nad Labem-Klíše | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Epatrans, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Epatrans, spol. s r.o.

Adresa: Vina?ská 1015/4

  400 01 Ústí nad Labem-Klíše

  ?eská republika

Telefon +420 475 603 080

Fax +420 475 603 070

Email spedice@epatrans.com

Web http://www.epatrans.com


Další informace

Nabídka zasilatelských služeb a zajišt?ní mezinárodní a vnitrostátní nákladní dopravy. Provád?ní oprav silni?ních vozidel.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka