Banner

GENOVA spol. s r.o. Ústí nad Labem-Všebo?ice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? GENOVA spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

GENOVA spol. s r.o.

Adresa: Haví?ská 346/100

  400 10 Ústí nad Labem-Všebo?ice

  ?eská republika

Telefon +420 475 668 120

Fax +420 475 668 115

Email info@genova-sro.cz

Web http://www.genova-sro.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 15:00

Další informace

Provozujeme silni?ní nákladní vnitrostátní dopravu. Zajiš?ujeme p?epravu pevných materiál? po celé ?R.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka