Banner

1. ?eská obchodní, spol. s r.o. (pobo?ka Nové Veselí) Nové Veselí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

1. ?eská obchodní, spol. s r.o. (pobo?ka Nové Veselí)

Adresa: Poto?ní 340

  592 14 Nové Veselí

  ?eská republika

Telefon +420 566 655 111

Email info@euro-sped.cz

Web http://www.truckmanager.cz


Další informace

Nabízíme ?ídící a informa?ní systém dopravy, sledování vozidel a navigace.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava