Banner

Alois Fiala ml. M??Ýn | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Alois Fiala ml.

Adresa: Pod DßlnicÝ 399

  594 42 M??Ýn

  ?eskß republika

Telefon +420 566 544 347


Dal┼í├ş informace

PoskytovßnÝ nßkladnÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka