Banner

Armos, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Armos, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Armos, spol. s r.o.

Adresa: Bohu?ov

  593 01

  ?eskß republika

Telefon +420 566 551 020

Email armos.spol@seznam.cz


Dal┼í├ş informace

Provoz mezinßrodnÝ autodopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Axa

PovinnÚ ru?enÝ Axa
PojiÜ?ovna Axa vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. MaximßlnÝho bonusu ve vřÜi 50% dosßhnete p?i 96 m?sÝcÝch bez nehody. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka

Autodoprava