Banner

ARNEC, spol. s r.o. T?ebí?-Týn | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? ARNEC, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

ARNEC, spol. s r.o.

Adresa: Na P?íkopech 161/78

  674 01 T?ebí?-Týn

  ?eská republika

Telefon +420 565 651 580

Fax +420 565 651 560

Email arnec@volny.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  9:00 – 17:00

Další informace

Mezinárodní nákladní doprava. P?eprava námo?ních kontejner?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava