Banner

Audos, s.r.o. MoravskÚ Bud?jovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Audos, s.r.o.

Adresa: DopravnÝ 1040

  676 02 MoravskÚ Bud?jovice

  ?eskß republika

Telefon +420 568 420 684

Email audos@audos.eu

Web http://www.audos.eu


Dal┼í├ş informace

PoskytovßnÝ spedi?nÝch slu×eb.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka