Banner

Audos, s.r.o. MoravskÚ Bud?jovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Audos, s.r.o.

Adresa: DopravnÝ 1040

  676 02 MoravskÚ Bud?jovice

  ?eskß republika

Telefon +420 568 420 684

Email audos@audos.eu

Web http://www.audos.eu


Dal┼í├ş informace

PoskytovßnÝ spedi?nÝch slu×eb.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Axa

PovinnÚ ru?enÝ Axa
PojiÜ?ovna Axa vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. MaximßlnÝho bonusu ve vřÜi 50% dosßhnete p?i 96 m?sÝcÝch bez nehody. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka