Banner

David Jan?i?ka Kamenice nad Lipou | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

David Jan?i?ka

Adresa: Za Kult. domem 638

  394 70 Kamenice nad Lipou

  ?eská republika

Telefon +420 565 433 888

Fax +420 565 433 888


Další informace

Nabídka služeb nákladního silni?ního dopravce.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava