Banner

DMS, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DMS, s.r.o.

Adresa: Dukovany

  675 56

  ?eská republika

Telefon +420 568 813 484

Email dispecer@dms-edu.cz

Web http://www.dms-edu.cz


Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní i mezinárodní nákladní p?epravy v?etn? p?epravy nadm?rných náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava