Banner

DMS, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DMS, s.r.o.

Adresa: Dukovany

  675 56

  ?eská republika

Telefon +420 568 813 484

Email dispecer@dms-edu.cz

Web http://www.dms-edu.cz


Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní i mezinárodní nákladní p?epravy v?etn? p?epravy nadm?rných náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava