Banner

DMS, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DMS, s.r.o.

Adresa: Dukovany

  675 56

  ?eská republika

Telefon +420 568 813 484

Email dispecer@dms-edu.cz

Web http://www.dms-edu.cz


Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní i mezinárodní nákladní p?epravy v?etn? p?epravy nadm?rných náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava