Banner

Fri. Trans, s.r.o. T?ebí?-Podklášte?í | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Fri. Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Fri. Trans, s.r.o.

Adresa: Zámecká 812/21

  674 01 T?ebí?-Podklášte?í

  ?eská republika

Telefon +420 568 841 934


Další informace

Provozování nákladní automobilové dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava