Banner

Ing. Milan ?eho?ka (pobo?ka P?ibyslav) P?ibyslav | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Milan ?eho?ka (pobo?ka P?ibyslav)
Autodoprava - kontakty

Ing. Milan ?eho?ka (pobo?ka P?ibyslav)

Adresa: Wolkerova 607

  582 22 P?ibyslav

  ?eská republika

Telefon

Email czechcottages@gmail.com


Další informace

Nabízíme nákladní silni?ní autodopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava