Banner

Ing. Vlastimil P?ibyl Kamenice nad Lipou | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Vlastimil P?ibyl
Autodoprava - kontakty

Ing. Vlastimil P?ibyl

Adresa: Sadovß 717

  394 70 Kamenice nad Lipou

  ?eskß republika

Telefon +420 565 434 666


Dal┼í├ş informace

Provoz nßkladnÝ vnitrostßtnÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB
?SOB pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 3 limity vřÜe krytÝ, varinta Premiant a× do vřÜe 100 milion? K?. Sou?ßstÝ je i ˙razovÚ pojiÜt?nÝ ?idi?e.

Vybranß vizitka

Autodoprava