Banner

Ivo Vl?ek Moravské Bud?jovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ivo Vl?ek

Adresa: Hloužkova 1598

  676 02 Moravské Bud?jovice

  ?eská republika

Telefon +420 568 422 420

Email ivovlcek@seznam.cz


Další informace

Poskytování nákladní automobilové dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava