Banner

IVOTRUCK, s.r.o. Jihlava-Horní Kosov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

IVOTRUCK, s.r.o.

Adresa: Rantí?ovská 12/17

  586 01 Jihlava-Horní Kosov

  ?eská republika

Telefon +420 567 322 869


Další informace

Poskytování služeb v oblasti nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava