Banner

Jaroslav Hemr - Autodoprava Pelh?imov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jaroslav Hemr - Autodoprava
Autodoprava - kontakty

Jaroslav Hemr - Autodoprava

Adresa: OsvobozenÝ 1690

  393 01 Pelh?imov

  ?eskß republika

Telefon +420 565 324 383

Fax +420 565 324 383

Email hemr.autodoprav@tiscali.cz


Dal┼í├ş informace

Provozujeme mezinßrodnÝ nßkladnÝ p?epravu.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Axa

PovinnÚ ru?enÝ Axa
PojiÜ?ovna Axa vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. MaximßlnÝho bonusu ve vřÜi 50% dosßhnete p?i 96 m?sÝcÝch bez nehody. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka