Banner

Jaroslav Hemr - Autodoprava Pelh?imov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jaroslav Hemr - Autodoprava
Autodoprava - kontakty

Jaroslav Hemr - Autodoprava

Adresa: Osvobození 1690

  393 01 Pelh?imov

  ?eská republika

Telefon +420 565 324 383

Fax +420 565 324 383

Email hemr.autodoprav@tiscali.cz


Další informace

Provozujeme mezinárodní nákladní p?epravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava