Banner

Jaroslav Kolek Ä?ßr nad Sßzavou 1 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Kolek

Adresa: DolnÝ 1728/29

  591 01 Ä?ßr nad Sßzavou 1

  ?eskß republika

Telefon +420 566 624 557


Dal┼í├ş informace

Provßd?nÝ nßkladnÝ autodopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka