Banner

Jaroslav Zimola T?ebí?-Podklášte?í | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Zimola

Adresa: Žižkova 505/2

  674 01 T?ebí?-Podklášte?í

  ?eská republika

Telefon +420 568 847 300


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava