Banner

Jaroslav Zimola T?ebí?-Podklášte?í | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Zimola

Adresa: Žižkova 505/2

  674 01 T?ebí?-Podklášte?í

  ?eská republika

Telefon +420 568 847 300


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava