Banner

ALK dopravní, s.r.o. Jihlava | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

ALK dopravní, s.r.o.

Adresa: H?lová 4974/3

  588 21 Jihlava

  ?eská republika

Telefon +420 567 331 223

Fax +420 567 331 224

Email info@alk.cz

Web http://www.alk.cz


Další informace

Zajišt?ní tuzemské i mezinárodní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava