Banner

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Jihlava) Jihlava | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jihlava Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Jihlava)
Autodoprava - kontakty

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Jihlava)

Adresa: Pávovská 3136/73

  586 01 Jihlava

  ?eská republika

Telefon +420 951 277 777

Fax +420 951 258 509

Email jihlava@geis.cz

Web http://www.geis.cz


Další informace

Nabídka logistických služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava