Banner

Guse Transport, s.r.o. Jihlava | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jihlava Guse Transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Guse Transport, s.r.o.

Adresa: Na Hranici 4337/12

  586 01 Jihlava

  ?eská republika

Telefon +420 567 230 413


Další informace

Nabídka služeb nákladní automobilové dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava