Banner

M & B Group, s.r.o. Jihlava | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

M & B Group, s.r.o.

Adresa: Zrzavého 3571/36

  586 01 Jihlava

  ?eská republika

Telefon +420 567 230 025

Fax +420 567 220 559

Email mbgroup@volny.cz


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava