Banner

Milan ?urilla Jihlava | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan ?urilla

Adresa: Fügnerova 3248/31

  586 01 Jihlava

  ?eská republika

Telefon

Email curilla.m@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  nonstop

Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava