Banner

Pavel Vystr?il Jihlava | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Pavel Vystr?il

Adresa: Holíkova 2876/15

  586 01 Jihlava

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 567 300 119

Email vystrcilp@volny.cz


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava