Banner

Josef Bláha Tel?-Podolí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Bláha

Adresa: Za Stínadly 367

  588 56 Tel?-Podolí

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 567 216 072

Email blahaauto@tiscali.cz


Další informace

Zajišt?ní p?epravy potraviná?ských výrobk?, masa a uzenin chladírenskými vozy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava