Banner

Josef Bláha Tel?-Podolí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Bláha

Adresa: Za Stínadly 367

  588 56 Tel?-Podolí

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 567 216 072

Email blahaauto@tiscali.cz


Další informace

Zajišt?ní p?epravy potraviná?ských výrobk?, masa a uzenin chladírenskými vozy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava