Banner

Josef Bláha Tel?-Podolí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Bláha

Adresa: Za Stínadly 367

  588 56 Tel?-Podolí

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 567 216 072

Email blahaauto@tiscali.cz


Další informace

Zajišt?ní p?epravy potraviná?ských výrobk?, masa a uzenin chladírenskými vozy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava