Banner

Josef Chalupa Habry | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Chalupa

Adresa: Sportovní 328

  582 81 Habry

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 569 441 287


Další informace

Nabídka p?epravy zboží.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava