Banner

Josef Chalupa Habry | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Chalupa

Adresa: Sportovní 328

  582 81 Habry

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 569 441 287


Další informace

Nabídka p?epravy zboží.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava