Banner

Josef Uher | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Uher

Adresa: B?lá 13

  584 01

  ?eská republika

Telefon +420 569 721 184


Další informace

Nabídka služeb autodopravce.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava