Banner

Josef Vais | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Vais

Adresa: Herálec-?eský Herálec 439

  592 01

  ?eská republika

Telefon

Email josefvais@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  6:00 – 18:00

Další informace

Nabízíme p?epravu nákladu do maximální hmotnosti 3,5 tuny.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava