Banner

Kamil Pravda (pobo?ka ?ernovice) ?ernovice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Kamil Pravda (pobo?ka ?ernovice)
Autodoprava - kontakty

Kamil Pravda (pobo?ka ?ernovice)

Adresa: Na Pelíšku 123

  394 94 ?ernovice

  ?eská republika

Telefon +420 565 492 999

Email pravda@autodoprava.com

Web http://www.pravda.autodoprava.com


Další informace

Zajiš?ování mezinárodní a vnitrostátní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava