Banner

Ledopa, s.r.o. Ž?ár nad Sázavou 7 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ledopa, s.r.o.

Adresa: Makovského 1598/28

  591 01 Ž?ár nad Sázavou 7

  ?eská republika

Telefon

Email info@ledopa.cz

Web http://www.ledopa.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Nabízíme mezinárodní p?epravu pohonných hmot a minerálních olej?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava