Banner

MB cargo, s.r.o. Moravské Bud?jovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

MB cargo, s.r.o.

Adresa: Dopravní 1040

  676 02 Moravské Bud?jovice

  ?eská republika

Telefon +420 568 420 210

Fax +420 568 420 210

Email mbcargo@mbcargo.cz

Web http://www.mbcargo.cz


Další informace

Nabídka mezinárodní nákladní dopravy se specializací na Rakousko a Skandinávii. Zajišt?ní p?epravy zboží do 25 tun.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka