Banner

Miroslav Balnoha | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Balnoha

Adresa: Ji?ice 87

  396 01

  ?eská republika

Telefon +420 565 537 403


Další informace

Provoz autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava