Banner

Miroslav Stehno - Autodoprava Ž?ár nad Sázavou 6 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Miroslav Stehno - Autodoprava
Autodoprava - kontakty

Miroslav Stehno - Autodoprava

Adresa: Palachova 1777/7

  591 01 Ž?ár nad Sázavou 6

  ?eská republika

Telefon +420 566 621 794


Další informace

Poskytování služeb vnitrostátního a mezinárodního nákladního silni?ního dopravce.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava